Witamy na stronie internetowej
Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej
Polskiej Akademii Nauk
 
 
   
 

Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza znajduje się w strukturze organizacyjnej Oddziału PAN w Krakowie. Oddział realizuje swoją działalność naukową poprzez samodzielne komisje złożone z uczonych, podejmujących prace zmierzające do poszerzania wiedzy w poszczególnych dziedzinach nauki.
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza ma na celu aktywizowanie krakowskiego środowiska naukowego, ułatwianie twórczej pracy naukowców, rozwoju kadry oraz prowadzenie prac naukowych w dziedzinie metalurgii i odlewnictwa.
Powyższe cele Komisja realizuje poprzez prowadzenie działalności naukowej, organizowanie zebrań i dyskusji, publikowanie prac naukowych oraz upowszechnianie wiedzy. W posiedzeniach Komisji uczestniczą również zagraniczni goście, przedstawiając zagadnienia i problemy, z którymi spotkali się we własnej pracy badawczo-naukowej. W skład Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej wchodzą aktywni pracownicy naukowi, działający w środowisku krakowskim.

 
   
 

Jubileusz 95-lecia Prof. Karwana

 
 

Zebrania Komisji


W dn.29.09.2021,o godz. 13.30, odbędzie się kolejne otwarte zebranie Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN.
Seminarium odbędzie się stacjonarnie w sali Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Serdecznie zapraszamy!

Jesteś 7310 gościem na naszej stronie Dziękujemy!
 
copyright 2007 Tomasz Kargul